Stacks Image 489

Support


  • Sibelius.se erbjuder ingen support.
  • För support kontakta AVID, musikskolan.se eller din återförsäljare.

VIdeolektioner


Videolektioner i Sibelius, Sibelius First, Logic X, GarageBand, Logic 9, NotateMe.
Nya videolektioner publiceras varje vecka.

>> www.musikutbildning.com

Valet för distansutbildning på sibelius.se erbjuds endast de som studerar noteditering, fortsättningskurs 7.5 hp, vårterminen 2016.
Distansutbildningen är låst för obehöriga.
Stacks Image 526