Ansökan görs via antagning.se

Beskrivning
Lär dig använda MuseScore 4 eller Sibelius Ultimate för alla dina utskrifter.

I kursen får du lära dig att skriva in, redigera och spela upp både solostycken och ensembler. Kursen innehåller moment såsom att notera för olika instrument, ackordanalys, flerstämmighet, utforma layouter, arbeta med partitur och stämmor samt export. Du bör ha grundläggande datorvana samt tillgång till MuseScore eller Sibelius för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning
Lär dig använda MuseScore 4 eller Sibelius Ultimate för alla dina utskrifter.

I kursen får du lära dig att skriva in, redigera och spela upp både solostycken och ensembler. Kursen innehåller moment såsom att notera för olika instrument, ackordanalys, flerstämmighet, utforma layouter, arbeta med partitur och stämmor samt export. Du bör ha grundläggande datorvana samt tillgång till MuseScore eller Sibelius för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning
Detta är en fortsättningskurs till Noteditering MUHG52 alt. Notskrivning MUHG57.

Med hjälp av programmet Sibelius arbetar du vidare med notskrift för olika instrumentgrupper. Innehåll på kursen är avancerad hantering av layout, programmets inbyggda hjälpmedel för effektivare arbetssätt, avancerad sökfunktoner samt redigering av instrument. Efter avslutad kurs kan du producera not- och spelböcker samt diverse övningsmaterial i olika format. Du bör ha grundläggande datorvana, tillgång till Sibelius 7.5 (eller senarer) samt goda kunskaper om Sibelius (se Notskrivning MUHG52).

Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson

Kurs 7.5 högskolepoäng

© 2023 CB Nilsson – Musikhögskolan i Malmö