Aug 2012

Mountain Lion & Sibelius 7

S7_m
Sibelius 7 är fullt kompatibel med Mac OS X 10.8 - Mountain Lion.
En uppdatering till Sibelius 7 kostar 1395 kr (inklusive svensk handbok).
Beställ din uppdatering här: musikskolan.se - Sibelius 7_Uppgradering