Sep 2012

Nyheter i Sibelius 7.1.3

S7_m

Här finns en lista (engelska) över nyheterna i Sibelius 7.1.3

Sibelius 7.1.3

S7_m

Hör kan du hämta den senaste versionen av Sibelius 7.
http://www.sibelius.com/helpcenter/updates/sib7_1_3.html

Har du ljudbanken (Sibelius Sounds) installerad behöver du också ladda ner uppdateringen för denna.
Länk till
Sibelius Sounds Update hittar du på samma sida som programuppdateringen.

Mer information om uppdateringen finns att läsa på
SibeliusBlog

Sibelius i framtiden

S7_m
Sibelius i framtiden

Läs intervjun med Bobby Lombardi, Senior Product Manager, som sedan början av juli 2012 tillträtt som chef för Sibelius produktutvecklingsavdelning.

Artikeln är på engelska.